ჭდე: ბერნარდო ბერტოლუჩი

ფერების ძალა კინოში

კინემატოგრაფში გამომსახველობითი ხერხების მრავალფეროვნება, რომ არა კინო, ალბათ დღეს სულ სხვა მოცემულობით იარსებებდა. მონტაჟი, ხედები, რაკურსი ეს კინოს ანბანია. მას ...