Tag: Children of Bodom


მუსიკა

Children of Bodom_ის ალბომი როპე ლატვალას გარეშე

ცნობილი ფინური მეტალ-ჯგუფი Children of Bodom პირველ ალბომს გამოუშვებს მას შემდეგ, რაც გიტარისტმა როპე ლატვალამ ჯგუფი დატოვა. გთავაზობთ ალბომის დეტალებს.