syngates11

Avenged Sevenfold-მა wish you were here დააქავერა

თანამედროვეობის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ჰევი მეტალ ჯგუფმა Avenged Sevenfold-მა, ლეგენდარული wish you were here დააქავერა.

სიმღერას წარდგენა ნამდვილად არ ჭირდება და ალბათ, იმის აღნიშვნაც ზედმეტია თუ ვის ეძღვნება ეს სიმღერა.

დღემდე ამ სიმღერის უთვალავი ქავერია შესრულებული, მაგრამ უდავოა, რომ Avenged Sevenfold-მა საქმეს თავი კარგად გაართვა.

გააზიარე პოსტი

No comments

Add yours